Materiālo resursu un enerģētikas statistika

Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
1-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu application/msword icon pusgada 7366957 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu 2006.gadā gada 7366956; 7366957 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-r (enerģētika) Pārskats par vispārējās lietošanas elektrostaciju darbību 2006.gadā gada 7366957; 7366863 2007
application/pdf icon
application/msword icon
1-r (gāze) Pārskats par gāzes izmantošanu 2006.gadā gada 7366863 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-bunkurēšana Pārskats par naftas produktu piegādi kuģiem un lidmašīnām mēneša 7366873 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša 7366873 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu, importu un eksportu mēneša 7366873 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-gāze Pārskats par dabas gāzes izmantošanu mēneša 7366873 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša 7366873 2007
application/msword icon
application/pdf icon
3-EK Kurināmā atlikumi uz 2007.gada 1.oktobri vienreizējā 7366956 2007
application/msword icon
application/pdf icon
Pielikums pārskatam 1-enerģija Pielikums pārskatam 1-enerģija gada 7366956; 7366957 2007