Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
2-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa 7366840; 7366917 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-darbs-pielikums Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm ceturkšņa 7336178; 7366840 2007
application/msword icon
application/pdf icon
3-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa 7366840; 7366917 2007
application/msword icon
application/pdf icon
4-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa 7366840; 7366917 2007
application/msword icon
application/pdf icon
5-darbs Pārskats par darba samaksas struktūru 2006.gadā application/msword icon gada 7366603; 7366971 2007
application/msword icon
application/pdf icon
6-darbs Pārskats par darbinieku skaita sadalījumu pēc darba samaksas lieluma 2007.gada oktobrī application/msword icon vienreizējā 67366971; 67366840 2007