Pārskats par lopkopību

Iesniegšanas termiņš: 
3.darba diena pēc pārskata mēneša
Indekss: 
24-ls
Periodiskums: 
mēneša
Gads: 
2007
Kontaktinformācija: 
7366982