Pārskats par ostu darbību

Iesniegšanas termiņš: 
10.datums pēc pārskata mēneša
Indekss: 
2-ostas (īsā)
Periodiskums: 
mēneša
Gads: 
2007
Kontaktinformācija: 
7366681; 7366810