Valsts finanses, bankas un citas finanšu iestādes un naudas apgrozība

Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2006.gadā application/msword icon gada 7366736; 7366893 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa 7366833; 7366893 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa 7366736; 7366893 2007
application/msword icon
application/pdf icon
3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa 7366736; 7366893 2007