Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
1-f Pārskats par finansiālo stāvokli ceturkšņa 7366887; 7366893 2007
application/msword icon
application/pdf icon
1-izmaksas Pārskats par izmaksām 2006.gadā gada 7366671; 7366861 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-f Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2007.gada 4.ceturksni ceturkšņa 7366887; 7366893 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-gada Kompleksais pārskats par darbību 2006.gadā gada 7366840; 7366917; 7366671 2007
application/msword icon
application/pdf icon
2-gada (saīsinātais) Kompleksais pārskats par darbību 2006.gadā gada 7366840; 7366917; 7366671 2007