Pārskats par zivsaimniecību

Iesniegšanas termiņš: 
15.datums pēc pārskata ceturkšņa
Indekss: 
1-zivsaimniecība
Periodiskums: 
ceturkšņa
Gads: 
2007
Kontaktinformācija: 
7366979; 7334478