Atsevišķi komersanta finanšu rādītāji

Iesniegšanas termiņš: 
15.datums pēc pārskata ceturkšņa
Indekss: 
7-f
Periodiskums: 
ceturkšņa
Gads: 
2006
Kontaktinformācija: 
7366887; 7366893