Materiālo resursu un enerģētikas statistika

Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
1-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu application/msword icon pusgada 7366957 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu gada 7366956; 7366957 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-r (enerģētika) Pārskats par vispārējās lietošanas elektrostaciju darbību gada 7366863; 7366957 2006
application/msword icon 1-r (gāze) Pārskats par gāzes izmantošanu gada 7366863 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša 7366873 2006
application/msword icon 2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu 2006.gadā application/msword icon gada 7366957 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu un kurināmā patēriņš mēneša 7366873 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša 7366873 2006
application/pdf icon
application/msword icon
3-EK Kurināmā atlikumi uz 2006.gada 1.oktobri vienreizējā 7366956 2006
application/msword icon
application/pdf icon
Pielikums 1-enerģija Pielikums pārskatam 1-enerģija gada 7366956; 7366957 2006