Pārskats par lopkopību

Iesniegšanas termiņš: 
6.janvāris un 6.jūlijs
Indekss: 
24-ls Pielikums
Periodiskums: 
divas reizes gadā
Gads: 
2006
Kontaktinformācija: 
7366871