Kompleksais pārskats par iestādes darbību 2005.gadā

Iesniegšanas termiņš: 
2.maijs
Indekss: 
2-gada (saīsinātais)
Periodiskums: 
gada
Gads: 
2006
Kontaktinformācija: 
7366840; 7366917; 7366637