2006.gada veidlapas

Veidlapa Indekss Veidlapas nosaukums Kā aizpildīt Iesniegšanas biežums Iesniegšanas datumi Uzziņas Gads
application/msword icon
application/pdf icon
Arodmācība uzņēmumos application/msword icon vienreizējā 7366688 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-akvakultūra Pārskats par akvakultūru gada 7366979; 7334478 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša 7366968 2006
application/pdf icon
application/msword icon
1-augstskola, koledža Augstskolas, koledžas pārskats 2006./2007. Akadēmiskā gada sākumā gada 7366688 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-autoceļi Pārskats par autoceļiem 2005.gadā gada 7366681; 7366810 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-BA Pārskats par izdotajām būvatļaujām ceturkšņa 7366983 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-bc Pārskats par būvniecības resursu cenām ceturkšņa 7366617; 7366697 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-būvniecība Pārskats par būvniecību ceturkšņa 7366828; 7366857 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-cirks Pārskats par cirka darbību gada 7366686 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-dienesta viesnīcas Pārskats par dienesta viesnīcu darbību gada 7366969 2006
 icon
application/pdf icon
1-DVV Uzņēmuma (iestādes) vietējās darbības veida vienības 2005.gadā gada 7366937; 7366698 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa transportu 2005.gadā gada 7366681; 7366810 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-e-komercija Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumos gada 7366725: 7366726 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-e-komercija (finanses) Pārskats par informācijas tehnoloģiju izmantošanu finanšu sektora uzņēmumos gada 7366725; 7366726 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu application/msword icon pusgada 7366957 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu 2005.gadā gada 7366681; 7366810 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-enerģija Pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu gada 7366956; 7366957 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-f Pārskats par finansiālo stāvokli ceturkšņa 7366887; 7366893 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi 2005. gadā application/msword icon gada 7366736, 7366902, 7366893 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-gada Kompleksais pārskats par komersanta darbību 2005.gadā gada 7366840; 7366917; 7366637 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-gada (saīsinātais) Kompleksais pārskats par komersanta darbību 2005.gadā gada 7366840; 7366917; 7366637 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-IB Pārskats par ģimenes māju pieņemšanu ekspluatācijā ceturkšņa 7366983 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-ic Pārskats par importa cenām mēneša 7366696; 7366813 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-iepirkums Pārskats par graudu iepirkumu mēneša 7366981 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-inkubācija Pārskats par inkubāciju mēneša 7366871 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-irkj Investīciju konjunktūras novērtējums rūpniecības uzņēmumā 2 reizes gadā 7286684; 7286554 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-kabeļu TV Pārskats par kabeļtelevīzijas darbību gada 7366686 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-kanalizācija Pārskats par kanalizācijas (atsevišķa kanalizācijas tīkla) darbību gada 7366969 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-kino Pārskats par kinoteātru darbību un kinoiekārtu izmantošanu gada 7366686 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-kinofilmu iznomāšana Pārskats par kinofilmu iznomāšanu gada 7366686 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-kinofilmu ražošana Pārskats par kinofilmu ražošanu gada 7366686 2006
application/msword icon
application/msword icon
1-koop Pārskats par kooperatīva darbību 2005.gadā gada 7366637 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-lauksaimniecība Pārskats par lauksaimniecību gada 7366855 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-līzings Pārskats par līzinga sniegšanu ceturkšņa 7366833 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-melnā metalurģija Pārskats par produkcijas ražošanu, izejvielu un enerģijas patēriņu melnajā metalurģijā 2005.gadā gada 7366952 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-muzejs Pārskats par muzeja darbību gada 7366688 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-ostas Pārskats par investīcijām ostās 2005.gadā gada 7366810 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-pētniecība Augstākās mācību iestādes, tās pārraudzībā esošās zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi application/msword icon gada 7366688 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-pieaugušo izglītība Pārskats par pieaugušo izglītību gada 7366687 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-pirmsskolas iestāde Pirmsskolas izglītības iestādes pārskats gada 7366687 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-projektēšana Pārskats par projektēšanu gada 7366828 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-puķkopība Pārskats par puķkopību gada 7366979 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-r Pārskats par rūpniecisko darbību mēneša 7366830 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-r (enerģētika) Pārskats par vispārējās lietošanas elektrostaciju darbību gada 7366863; 7366957 2006
application/msword icon 1-r (gāze) Pārskats par gāzes izmantošanu gada 7366863 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-r (piens) Pārskats par piena pārstrādi 2005.gadā gada 7366953; 7366739 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-radio/TV Pārskats par radio/televīzijas darbību gada 7366686 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-rc Pārskats par ražotāju cenām rūpniecībā mēneša 7366862; 7366813 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-reģistrs Statistikas reģistra aktualizācijas veidlapa vienreizējā 7366699; 7366945 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-rezervāts Pārskats par rezervātu un nacionālo parku darbību 2005.gadā gada 7366823 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-rkj Konjunktūras novērtējums rūpniecībā mēneša 7286684 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-rkj Konjunktūras novērtējums rūpniecībā ceturkšņa 7286684 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-rūpniecība Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju 2005.gadā gada 7366830; 7366952 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-šķirtās laulības Pārskats par 2005.gadā šķirtajām laulībām gada 7366806; 7366903 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-teātris Pārskats par teātra darbību pusgada 7366686 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-tirdzniecība (auto) Pārskats par automobīļu tirdzniecību, tehnisko apkopi, detaļu un degvielas tirdzniecību 2005.gadā gada 7366968 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-tūrisms Pārskats par tūrisma operatoru, aģentūru un komplekso tūrisma uzņēmumu darbību pusgada 7366683 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-VA Pārskats par līdzekļu izlietojumu dabas resursu un vides aizsardzībai 2005.gadā gada 7366744 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-video Pārskats par filmu videoierakstu realizāciju ar izplatīšanas tiesībām gada 7366686 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-viesnīcas Pārskats par viesnīcu un citu tūristu mītņu darbību mēneša 7366683 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-zivsaimniecība Pārskats par zivsaimniecību ceturkšņa 7366979; 7334478 2006
application/msword icon
application/pdf icon
1-zooloģiskais dārzs Pārskats par zooloģiskā dārza darbību gada 7366686 2006
application/msword icon
application/pdf icon
11-iepirkums Pārskats par lauksaimniecības dzīvnieku iepirkumu un kaušanu mēneša 7366982 2006
application/msword icon
application/pdf icon
13-iepirkums Pārskats par piena iepirkumu mēneša 7366831 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu mēneša 7366968 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-ārvalstu kontrole Pārskats par ārvalstu saistīta komersanta darbību 2005.gadā gada 7366893; 7366673 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-auto Kravu pārvadājumi ar autotransportu application/msword icon nedēļas 7366680; 7336416; 7366810 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-autoceļi Pārskats par pašvaldību ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izmantošanu 2005.gadā gada 7366810 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-bkj Konjunktūras novērtējums būvniecībā mēneša 7286554 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-cauruļvadu transports Pārskats par naftas un naftas produktu transportēšanu mēneša 7366681; 7366810 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-cietie kurināmie Pārskats par cieto kurināmo importu, ražošanu un realizāciju mēneša 7366873 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa 7366840; 7366603 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-darbs-pielikums Pārskata par darbu pielikums pa nozarēm ceturkšņa 7336178; 7366840 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-dzelzceļš Pārskats par dzelzceļa darbību mēneša 7366681; 7366810 2006
application/msword icon 2-EK Pārskats par enerģētisko resursu iegādi un izlietošanu 2006.gadā application/msword icon gada 7366957 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-enerģētika Pārskats par elektroenerģijas ražošanu un kurināmā patēriņš mēneša 7366873 2006
application/msword icon 2-f Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2006.gada 4.ceturksni ceturkšņa 7366887; 7366893 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa 7366736; 7366893 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-gada Kompleksais pārskats par iestādes darbību 2005.gadā gada 7366840; 7366917; 7366637 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-gada (saīsinātais) Kompleksais pārskats par iestādes darbību 2005.gadā gada 7366840; 7366917; 7366637 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-ibkj Investīciju konjunktūras novērtējums būvniecības uzņēmumā 2 reizes gadā 7286554; 7286684 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-investīcijas Pārskats par nefinanšu investīcijām un būvniecību ceturkšņa 7366983; 7366828 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-koģenerācija Pārskats par koģenerācijas stacijas darbību mēneša 7366873 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-lidostas Pārskats par gaisa kuģu kustību lidostās mēneša 7366681; 7366810 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-ostas Pārskats par ienākošajiem un izejošajiem kuģiem ostās mēneša 7366681; 7366810 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-ostas (īsā) Pārskats par ostu darbību mēneša 7366681; 7366810 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-pētniecība un eksperimentālās izstrādes Pārskats par pētniecības darbu izpildi uzņēmējdarbības sektorā application/msword icon gada 7366688 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-r Pārskats par jauno pasūtījumu apjomu rūpniecībā mēneša 7366830 2006
application/msword icon
application/pdf icon
2-tirdzniecība Pārskats par tirdzniecības un ēdināšanas tīklu gada 7366968 2006
application/msword icon
application/pdf icon
21-ls Pārskats par lauksaimniecības produktu realizāciju ceturkšņa 7366831 2006
application/msword icon
application/pdf icon
24-ls Pārskats par lopkopību mēneša 7366871 2006
application/msword icon
application/pdf icon
24-ls Pielikums Pārskats par lopkopību divas reizes gadā 7366871 2006
application/msword icon
application/pdf icon
26-ls Pārskats par zvērkopību gada 7366978 2006
application/msword icon
application/pdf icon
29-ls Pārskats par lauksaimniecības kultūru ražas novākšanu un mēslojuma pielietojumu gada 7366981; 7366979 2006
application/msword icon
application/pdf icon
3-apgrozījums Pārskats par apgrozījumu ceturkšņa 7366968 2006
application/msword icon
application/pdf icon
3-autoceļi Pārskats par valsts autoceļu uzturēšanu un remontu ceturkšņa 7366828; 7366857 2006
application/msword icon
application/pdf icon
3-aviācija Pārskats par regulārajiem pasažieru pārvadājumiem aviācijas transportā ceturkšņa 7366681; 7366810 2006
application/msword icon
application/pdf icon
3-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa 7366840; 7366603 2006
application/pdf icon
application/msword icon
3-EK Kurināmā atlikumi uz 2006.gada 1.oktobri vienreizējā 7366956 2006
application/msword icon
application/pdf icon
3-elektrotransports Pārskats par elektriskā transporta darbu ceturkšņa 7366681; 7366810 2006
application/msword icon
application/pdf icon
3-FAP Finanšu aktīvi un pasīvi application/msword icon ceturkšņa 7366833; 7366893 2006
application/msword icon
application/pdf icon
3-gada Kompleksais pārskats par komersanta darbību 2005.gadā gada 7366840; 7366917; 7366637 2006
application/msword icon
application/pdf icon
3-pasts Pārskats par pasta darbību ceturkšņa 7366726 2006
application/msword icon
application/pdf icon
3-pētniecība Valsts sektora zinātniskās iestādes pārskats par zinātnisko darbu izpildi application/msword icon gada 7366688 2006
application/msword icon
application/pdf icon
3-r Pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju ceturkšņa 7366952; 7366830 2006
application/msword icon
application/pdf icon
3-r (melnā metalurģija) Pārskats par produkcijas veidu ražošanu un realizāciju melnajā metalurģijā mēneša 7366830 2006
application/msword icon
application/pdf icon
3-tkj Konjunktūras novērtējums mazumtirdzniecībā mēneša 7287982; 7286736 2006
application/msword icon
application/pdf icon
4-darbs Pārskats par darbu application/msword icon ceturkšņa 7366840; 7366603 2006
application/msword icon
application/pdf icon
4-gada Kompleksais pārskats par komersanta darbību 2005.gadā gada 7366840; 7366917; 7366637 2006
application/msword icon
application/pdf icon
4-iepirkums Pārskats par cukurbiešu iepirkumu mēneša (2006.gada septembris-2007.gada janvāris) 7366981 2006
application/msword icon
application/pdf icon
4-ls Pārskats par saimniecības zemes platībām 2006.gada ražai gada 7366981 2006
application/msword icon
application/pdf icon
4-pētniecība Uzņēmuma pārskats par zinātnisko darbu izpildi privātajā - bezpeļņas sektorā application/msword icon gada 7366688 2006
application/msword icon
application/pdf icon
5-dzīvojamais fonds Pārskats par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu gada 7366869 2006
application/msword icon
application/pdf icon
5-iepirkums Pārskats par linu produkcijas iepirkumu gada 7366981 2006
application/msword icon
application/pdf icon
5-pkj Konjunktūras novērtējums pakalpojumu sektorā mēneša 7286554 2006
application/msword icon
application/pdf icon
6-darbs Pārskats par darbinieku skaita sadalījumu pēc darba samaksas lieluma 2006.gada oktobrī application/msword icon vienreizēja 7366971; 7366840 2006
application/msword icon
application/pdf icon
7-f Atsevišķi komersanta finanšu rādītāji ceturkšņa 7366887; 7366893 2006
application/msword icon
application/pdf icon
Ievedums-Intrastat-1A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm mēneša 7366842; 7366682; 7366694 2006
application/msword icon
application/pdf icon
Ievedums-Intrastat-1B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm mēneša 7366842; 7366682; 7366694 2006
application/msword icon
application/pdf icon
Izvedums-Intrastat-2A Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm mēneša 7366842; 7366682; 7366694 2006
application/msword icon
application/pdf icon
Izvedums-Intrastat-2B Pārskats par tirdzniecību ar Eiropas savienības dalībvalstīm mēneša 7366842; 7366682; 7366694 2006
application/msword icon
application/pdf icon
Pielikums 1-enerģija Pielikums pārskatam 1-enerģija gada 7366956; 7366957 2006
application/msword icon
application/pdf icon
PROF-1 Profesionālās izglītības iestādes pārskats 2006./2007. Mācību gada sākumā gada 7366686 2006
application/msword icon
application/pdf icon
VDVV (1-reģistrs pielikums) Uzņēmuma vietējās darbības veida vienības vienreizējā 7366699; 7366945 2006