Zvejniecība - Tēma

Citāts no „Latvijas statistikas atlasa” (M.Skujenieks, Rīga 1938):

 

Zvejas motorlaivu skaits

 

skaits

1924

110

1932

524

1935

628

1937

725

Jūras zvejniecībā nozvejoto zivju daudzums tonnās

 

tonnas

1924-27

9931,0

1928-31

10697,4

1932-35

11367,4

1936-37

13911,8

Vienīgi no zvejas Latvijā pārtiek 5 269 cilvēki, un zveju kā blakus nodarbošanos 1935.gada skaitīšanā bija uzdevuši 2008 cilvēki, kas kopā iztaisa 7277 strādājošus cilvēkus, bez viņu ģimenes locekļiem. Bez tam ar zveju mazākos apmēros nodarbojas gandrīz visi piejūras lauksaimnieki.

 

Interesanti fakti...

 

Sazvejoto zivju daudzums pa apgabaliem 1925.-1928.gadā (Latvijas statistikas gada grāmata 1928)