Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūra
Datu avotu un metožu apvienots apraksts

Ar vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis informē Eiropas Komisiju par savas valsts rīcībā esošiem budžeta līdzekļiem un to izlietojumu. Atbilstoši Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienotajam Protokolam par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru (Excessive deficit procedure – turpmāk tekstā EDP), ar vispārējās valdības budžeta deficītu vai pārpalikumu saprot visa vispārējās valdības sektora neto aizņēmumus vai aizdevumus (B.9). Tas tiek aprēķināts, izmantojot nacionālo kontu koncepciju (Eiropas kontu sistēma, EKS 2010).

Notifikāciju rezultāti tiek izmantoti valstu izvērtēšanai jautājumā par to, kā tiek nodrošināta ekonomisko rādītāju atbilstība Māstrihtas līgumā noteiktajiem kritērijiem, t.i., plānotā un faktiskā vispārējās valdības sektora budžeta deficīta attiecība pret iekšzemes kopproduktu tirgus cenās nedrīkst pārsniegt 3% un valdības parāda attiecība pret iekšzemes kopproduktu tirgus cenās nedrīkst būt lielāka par 60%, kas aprēķināti atbilstoši EKS 2010 prasībām.

Lejupielādēt aprakstu (PDF, 236 KB)