CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Dati par valdības finansēm ir arī pieejami Latvijas statistikas ikmēneša biļetenos, Statistikas gadagrāmatās un Galvenajos rādītājos. Izdevumi pieejami sadaļā E-publikācijas zem tēmas "Vispārīgā statistika".

Tēma Virsraksts Publicēšanas datumskārtošanas ikona ZIP/PDF
Valdības sektora vispārējie rādītāji, ieņēmumi, izdevumi, parāds Latvijas valsts finanses, 2017 08.11.2017
Valdības sektora vispārējie rādītāji, ieņēmumi, izdevumi, parāds Latvijas valsts finanses, 2016 07.11.2016
Valdības sektora vispārējie rādītāji, ieņēmumi, izdevumi, parāds Latvijas valsts finanses, 2015 28.10.2015
Valdības sektora vispārējie rādītāji, ieņēmumi, izdevumi, parāds Latvijas valsts finanses, 2014 05.11.2014
Valdības sektora vispārējie rādītāji, ieņēmumi, izdevumi, parāds Latvijas valsts finanses, 2013 22.01.2014