Uzņēmējdarbības finanses – Galvenie rādītāji

Komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi, neto apgrozījums un finansiālie rādītāji     Metadati