CSP izveidotās publikācijas par dažādiem periodiem (no 2007.gada) iespējams lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Dati par tūrismu ir arī pieejami Latvijas statistikas ikmēneša biļetenos, Statistikas gadagrāmatās un Galvenajos rādītājos. Izdevumi pieejami sadaļā E-publikācijas zem tēmas "Vispārīgā statistika".

Tēma Virsraksts Publicēšanas datumskārtošanas ikona ZIP/PDF
Tūrisms Tūrisma statistikas aktualitātes, 2018 20.04.2018
Tūrisms Tūrisms Latvijā, 2017 04.08.2017
Tūrisms Tūrisma statistikas aktualitātes 21.04.2017
Tūrisms Tūrisms Latvijā, 2016 29.07.2016
Tūrisms Tūrisma statistikas aktualitātes 19.04.2016
Tūrisms Tūrisms Latvijā, 2015 07.08.2015
Tūrisms Tūrisma statistikas aktualitātes 21.04.2015
Tūrisms Tūrisms Latvijā, 2014 29.07.2014
Tūrisms Tūrisma statistikas aktualitātes 22.04.2014
Tūrisms Tūrisms Latvijā, 2013 27.06.2013
Tūrisma nozare Latvijas tautsaimniecībā Tūrisma nozare Latvijas tautsaimniecībā 2010.gadā 11.10.2012
Ceļotāju raksturojums Ceļotāju apsekojumu rezultāti 2011.gada 1.pusgadā 30.06.2011
Tūrisma nozare Latvijas tautsaimniecībā Tūrisma nozare tautsaimniecībā 2009.gadā 30.06.2011
Viesnīcas un citas tūristu mītnes Viesnīcu un citu tūrisma mītņu darbības rezultāti 2010-04 31.12.2010
Viesnīcas un citas tūristu mītnes Viesnīcu un citu tūrisma mītņu darbības rezultāti 2010-03 30.09.2010