Publicētie preses ziņojumi par transporta nozari

Preses ziņojumu publicēšanas plāns par transporta nozari


01.12.2016
Transporta darbība 2016. gada 9 mēnešos
01.03.2017
Transporta darbība 2016. gadā
01.06.2017
Transporta darbība 2017. gada 1. ceturksnī
Par kravu pārvadājumiem 2017. gada 1. ceturksnī
01.09.2017
Transporta darbība 2017.gada 1. pusgadā
01.12.2017
Transporta darbība 2017. gada 9 mēnešos