Transports - Dzelzceļš - Tēma

Citāts no „Latvijas statistikas atlasa” (M.Skujenieks, Rīga 1938):

 

Dzelzceļu līniju garums un dzelzceļu saimniecība

 

1920

1925

1930

1935

1937

Lietoto līniju garums

1737,6

2590,7

2762,4

3095,7

3271,0

Vilcienu skaits dienā

145

220

350

371

437

Vilcienu nobrauktais kilometru skaits tūkstošos

2928

5412

8443

9472

10764

Pārvadāto pasažieru skaits miljonos

5,69

10,97

13,71

13,97

15,81

Pārvadāto preču svars tūkst. tonnās

903

2013

3828

3075

5134

Pasaules karam izceļoties, Latvijā bija 1913,4 kilometri garš sliežu ceļš. Kara gados uzbūvēti 572m7 kilometri, kas tagad atrodas lietošanā, un Latvijas valsts uzbūvējusi 863,6 kilometrus. Pavisam 1938.g. 1.janvārī ekspluatēja 3349,7 kilometrus dzelzceļa. Latvijas valsts pastāvēšanas pirmajos gados ceļu lielākā daļa bija sapostīta, un tikai pakāpeniski tos varēja savest kārtībā un nodot lietošanai. […]

Jāievēro, ka Latvija ir reti apdzīvota zeme un ka tamdēļ dzelzceļu tīkls pie mums nevar būt tik plašs kā biezi apdzīvotās zemēs. Latvijā uz 100 kvadrātkilometriem 1938.gadā bija 5,1 kilometri dzelzceļu (1934.gadā 4,7), bet Beļģijā 1934.gadā bija uz tās pašas platības 33,7 km, Vācijā 14,6, Dānijā 12,5, Čehoslovākijā 9,9, Somijā 1,5 un Norvēģijā 1,2. […]

  

 

 

 

Dati apkopoti no Valsts statistiskās pārvaldes izdevumiem "Latvijas statistikas gadagrāmata" (1920-1939) un „Latvijas statistikas atlass” (M.Skujenieks, Rīga 1938).

 

 

 

 

Interesanti fakti...

 

Dzelzceļu tīklu plašums (ar līniju nosaukumiem) (Latvijas statistikas gada grāmata 1921)

Dzelzceļu tarifi (Latvijas statistikas gada grāmata 1921)

Dzelceļu tīklu personāls uz 1922.gada 1.janvāri (Latvijas statistikas gada grāmata 1921)

Ekspluatēto dzelzceļu līniju garums (ar līniju nosaukumiem) 1938/39.gada beigās (Latvijas statistikas gadagrāmata 1939)

Valsts dzelzceļu ritošais inventārs 1938/39.gada beigās (Latvijas statistikas gadagrāmata 1939)

Ritošā inventāra nobraukums pa valsts dzelzceļiem 1938/39.gada beigās (Latvijas statistikas gadagrāmata 1939)