Transports - Autotransports - Tēma

Citāts no „Latvijas statistikas atlasa” (M.Skujenieks, Rīga 1938):

 

Ceļu garums, km

 

1920

1929

1933

1938

Šosejas un bruģi

746

916

1353

1774

Grantētie zemes ceļi

22222

25615

31386

34513

[…] Latvijas valsts pārņēma kara gados galīgi izpostītus un nolietotus ceļus. Daudzās vietās šosejas un pirmās šķiras ceļi pastāvēja tikai nosaukuma pēc. Vēlāk valsts pārņēma visu galveno ceļu uzturēšanas darbus. Šoseju un grantēto zemesceļu tagad ir par 12 291 kilometriem vairāk nekā 1920.gadā. […]

1919.gadā ārpus armijas lietošanā bija tikai 6 automobiļi. Tamdēļ pēc kara mehāniskie satiksmes līdzekļi bija pilnīgi no jauna jārada. Viņu skaits pieauga izņemot 1932.-34. gadus, kad automobiļu bija mazāk nekā 1931. gadā. Satiksmes līdzekļu motorizēšana it sevišķi straujā gaitā attīstījusies pēdējos gados. Vienā pašā 1937.gadā automobiļu skaits palielinājies par 1087, kas nozīmē 23% pieaugumu. Tāpat ātrā gaitā pieaudzis motocikletu skaits. Ar mehāniskiem līdzekļiem nobrauktais kilometru skaits palielinājies vēl straujāki. Kamēr 1931./32. gados patērēti 1,4 miljoni kilogramu benzīna un latola. Starp automobiļiem 1938.gadā bija 2829 vieglās automašīnas, 2685 smagās un 315 autobusi. Smago mašīnu skaits pēdējos 4 gados vairāk nekā dubultojies. Preču pārvadāšana ar automobiļiem ieņem ļoti redzamu vietu satiksmē pa zemesceļiem. Tāpat autobusu satiksme pārdzīvo strauju attīstības laikmetu. Vēl 1932.gadā ar autobusiem pārvadāti tikai 22,5 miljoni pasažieru, bet 1937.gadā jau 32,9 miljoni. Mehāniskie satiksmes līdzekļi ar katru gadu ieņem svarīgāku vietu satiksmē un transportā. Vēl 1937.gadā Latvijā uz vienu automobili bija 411 iedzīvotāji, bet 1938.gada 1.janvārī tikai 337. Latvija ar katru gadu strauji tuvojas Vakareiropas stāvoklim, kur mehāniskie satiksmes līdzekļi gandrīz izspieduši visus citus. Francijā viens automobilis ir uz 19 iedzīvotājiem, Anglijā uz 21, Dānijā 28, Zviedrijā 37, Norvēģijā – 41, Somijā 107, Čehoslovākijā – 141 un Igaunijā 250. Mazāk nekā Latvijā automobiļu ir Ungārijā (1 uz 504 iedzīvotājiem), Lietuvā (1230), Polijā (1248), visās Balkānu valstīs un Krievijā.

  

 

 

 

Dati apkopoti no Valsts statistiskās pārvaldes izdevumiem "Latvijas statistikas gadagrāmata" (1920-1939) un „Latvijas statistikas atlass” (M.Skujenieks, Rīga 1938).

 

 

 

Interesanti fakti...

 

Ielu dzelzceļi (tramvaji) (Latvijas statistikas gada grāmata 1921)

Automobiļu un motocikletu skaits (pēc zirgspēku jaudas) 1929.gada 1.janvārī (Latvijas statistikas gada grāmata 1929)

Automobiļu sadalījums pēc valstīm un firmām, kurās tie būvēti (Latvijas statistikas gada grāmata 1929)