Tirdzniecība - Tēma

Citāts no „Latvijas statistikas atlasa” (M.Skujenieks, Rīga 1938):

Tirdzniecībā nodarbināto un no tirdzniecības pārtiekošo cilvēku skaits un procents

 

1925

1930

Tirdzniecībā nodarbināto skaits

54 114

63 635

% no viesiem strādājošiem

4,8

5,2

Tirdzniecībā nodarbinātie un viņu uzturētie ģimenes locekļi

113 015

121 765

% no iedzīvotājiem

6,13

6,41

Tirdzniecības uzņēmumu skaits 1935.g. 26.jūnijā

 

skaits

%

Pavisam

46 173

100

Līdz 5 nodarbinātajiem

44 412

96,2

6-50 nodarbinātās personas

1 694

3,7

51 un vairāk nodarbinātās personas

67

0,1

Tirdzniecības uzņēmumos 1935.g. 26.jūnijā nodarbinātās personas pēc saimnieciskā stāvokļa

 

skaits

%

Pavisam

95 022

100

Īpašnieki

40 089

42,2

Ģimenes locekļi

13 704

14,4

Algoti darbinieki

39 407

41,5

Mācekļi

1 822

1,9

Tirdzniecības uzņēmumu apgrozījumi (milj. Ls)

 

milj. Ls

1933

862,2

1934

938,3

1935

1 017,0

1936

1 232,6

 

Skaitļi par 1925. un 1930. gadu iegūti tautas skaitīšanās, kamēr 1935. gada 16.jūnijā izdarītā tirdzniecības un rūpniecības skaitīšana aptver plašāku saimnieciskās dzīves aploku, pieskaitot tirdzniecībai arī lielu daļu no satiksmes un dažus citus uzņēmumus, kuru personāls tautas skaitīšanu iznākumu publicējumos pieskaitīts satiksmei vai rūpniecībai.

Tieši preču tirdzniecībā 1930.gadā bija nodarbināti 63 635 cilvēki, bet 1935.gadā tirdznieciskos uzņēmumos (pieskaitot satiksmi un tieši tirdzniecībai strādājošo rūpniecību) bija nodarbināti 95 022 cilvēki. Tirdzniecības galvenais centrs ir Rīga. 1925.gada tautas skaitīšanā Rīgā saskaitīti 29 212 preču tirdzniecībā nodarbināti cilvēki, 1930.gadā – 33 097 un 1935.gadā – 36 070. Tirdzniecībā nodarbināto cilvēku skaits nemitīgi palielinās. No tirdzniecības pārtiekošie cilvēki 1930.gadā sastādīja 6,4% no visiem iedzīvotājiem. Tirdzniecības uzņēmumi galvenā kārtā atrodas pilsētās, kur arī uzturas vairums tirdzniecībā nodarbināto. Starp tirdzniecībā nodarbinātajiem pārsvarā ir īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, kas sastāda 56,6% no visiem tirdzniecībā nodarbinātiem. Tirdzniecības uzņēmumu apgrozījumi pēdējos gados nemitīgi pieaug un 1936.gadā ir par 44% lielāki nekā 1933.gadā. No visiem tirdzniecības uzņēmumiem, pēc 1935.gada tirdzniecības skaitīšanas datiem, 27 473 vai 59,5% pieder latviešiem, 2 557 vai 5,5% vāciešiem, 2 498 vai 5,4 krieviem, 11 140 vai 24,1% žīdiem un 2 505 vai 5,5% pārējo tautību piederīgiem.

     

 

 

 

Dati apkopoti no Valsts statistiskās pārvaldes izdevumiem "Latvijas statistikas gadagrāmata" (1920-1939)

 

 

 

 

Interesanti fakti...

 

Tirdzniecības uzņēmumu skaits, apgrozījumi un peļņa pēc nodarbēm, apgabaliem un kategorijām 1935.g. (Latvijas statistikas gada grāmata 1936)

Lielo un mazo tirdzniecības uzņēmumu skaits pēc tautības 1936.g. (Latvijas statistikas gada grāmata 1936)

Tirdzniecības uzņēmumu skaits pēc tautībām pa apgabaliem 1936.g. (Latvijas statistikas gada grāmata 1936)

Tirdzniecības uzņēmumu skaits pilsētās un apriņķos, 1932-1937 (Latvijas statistikas gada grāmata 1937/38)

Tirdzniecības uzņēmumi 1937.gadā pēc nozarēm un izpirkto tirdzniecības zīmju kategorijām pa apgabaliem (Latvijas statistikas gada grāmata 1937/38)