Tiesu darbība un cietumi - Tēma

 

 

Dati apkopoti no Valsts statistiskās pārvaldes izdevumiem "Latvijas statistikas gadagrāmata" (1920-1939)

 

 

 

 

Interesanti fakti...

 

Latvijas kara tiesu notiesāto personu skaita sadalījums pēc nozieguma veidiem un vietām 1920.g. (Latvijas statistiskā gada grāmata 1920)

Notiesāto sadalījums pēc nozieguma izdarīšanas vietām un nozieguma veida (civiltiesās) 1936.gadā (Latvijas statistikas gada grāmata 1936)

Notiesāto vecums un ģimenes stāvoklis 1936.gadā (Latvijas statistikas gada grāmata 1936)

Notiesātie-nepilngadīgie (līdz 20.g.) pēc tautības un vecāku nodarbošanās 1936.gadā (Latvijas statistikas gada grāmata 1936)

Notiesātie pēc nozieguma izdarīšanas vietām un tiesu instancēm 1938.gadā (Latvijas statistikas gada grāmata 1939)

Notiesātie pēc soda veidiem 1926-1938.gadā (Latvijas statistikas gada grāmata 1939)