2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti      Metadati


I Ekonomiski aktīvo lauku saimniecību raksturojums

II Zemes izmantošana

III Lauksaimniecības dzīvnieki 2010.gada 1.jūlijā

IV Būves un tehniskais nodrošinājums

V Lauksaimniecībā nodarbinātie

VI Pielietotās lauksaimnieciskās ražošanas metodes


CSP Datubāzes pamācība (2.2 MB)

2016. gada februārī un martā tika pārstrukturētas datubāzes īstermiņa statistikas tabulas. Turpmāk, atlasot vērtības, periodu rādītāji vairs netiks sakārtoti atsevišķi (gadi, ceturkšņi un mēneši), bet apvienoti vienā dimensijā (gads/ceturksnis vai gads/mēnesis). Laika dimensijas struktūra turpmāk tiks veidota atbilstoši PX datņu specifikācijai (skatīt timeval).