Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR

IIG02. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (euro) - Laika periods un Rādītājs
Minimālā mēnešalga
01.01.1991 1.18
01.04.1991 1.35
01.09.1991 1.85
15.11.1991 1.99
01.01.1992 3.27
01.02.1992 4.77
16.04.1992 7.11
01.06.1992 10.67
01.05.1993 21.34
01.04.1994 32.01
01.10.1994 39.84
01.04.1996 54.07
01.01.1998 59.76
01.01.1999 71.14
01.07.2001 85.37
01.01.2003 99.60
01.01.2004 113.83
01.01.2005 113.83
01.01.2006 128.06
01.01.2007 170.74
01.01.2008 227.66
01.01.2009 256.12
01.01.2010 256.12
01.01.2011 284.57
01.01.2012 284.57
01.01.2013 284.57
01.01.2014 320.00
01.01.2015 360.00
01.01.2016 370.00
01.01.2017 380.00
01.01.2018 430.00
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi