Strādājošo reālā darba samaksa pa mēnešiem (aprēķināta, izejot no neto darba samaksas)

DS11. Strādājošo reālā darba samaksa pa mēnešiem - Gads/Mēnesis un Rādītāji
% pret iepriekšējo periodu % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
2016M12 108.5 103.5
2017M01 91.2 103.9
2017M02 97.7 101.8
2017M03 105.8 102.8
2017M04 98.6 103.9
2017M05 101.7 104.8
2017M06 101.9 105.6
2017M07 99.3 104.5
2017M08 100.8 104.6
2017M09 97.9 104.6
2017M10 99.6 105.0
2017M11 101.7 104.0
2017M12 107.4 102.8
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi