Strādājošo reālā darba samaksa pa mēnešiem (aprēķināta, izejot no neto darba samaksas)

DS11. Strādājošo reālā darba samaksa pa mēnešiem - Gads/Mēnesis un Rādītāji
% pret iepriekšējo periodu % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
2016M09 97.9 103.8
2016M10 99.2 102.9
2016M11 102.7 105.6
2016M12 108.5 103.5
2017M01 90.7 103.3
2017M02 97.7 101.3
2017M03 105.7 102.1
2017M04 99.3 103.9
2017M05 101.7 104.8
2017M06 101.9 105.6
2017M07 98.6 103.7
2017M08 100.8 103.8
2017M09 98.0 103.9
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi