Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa mēnešiem (EUR)

DS01. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa mēnešiem - Gads Mēnesis, Bruto/ neto, Rādītāji un Sektors
Bruto
Euro
PAVISAM Sabiedriskajā sektorā vispārējās valdības sektorā Privātajā sektorā
2016M09 850 867 821 841
2016M10 852 861 826 847
2016M11 876 935 914 847
2016M12 954 1 032 936 916
2017M01 872 886 842 866
2017M02 855 878 833 845
2017M03 910 926 866 904
2017M04 912 924 875 907
2017M05 928 947 893 919
2017M06 941 991 934 918
2017M07 928 967 923 911
2017M08 933 966 926 919
2017M09 914 928 885 909
Tā kā Latvijā nav izstrādāta vienota sistēma, kurā reģistrē valsts un pašvaldību budžeta iestādes, Centrālā statistikas pārvalde, sākot ar darba samaksas datiem par 2008. gadu, pārstāj publicēt datus pa sektoriem, kuru nosaukumi ir 'budžeta iestādes', tai skaitā 'valsts budžeta iestādes' un 'pašvaldību budžeta iestādes'. Minētie kopsavilkumi tiek aizvietoti ar institucionālā sektora 'vispārējā valdība' apakšsektoru veidiem atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumiem Nr.810 Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi