Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa mēnešiem (EUR)

DS01. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa mēnešiem - Gads Mēnesis, Bruto/ neto, Rādītāji un Sektors
Bruto
Euro
PAVISAM Sabiedriskajā sektorā vispārējās valdības sektorā Privātajā sektorā
2016M12 954 1 032 936 916
2017M01 877 886 842 873
2017M02 860 878 833 852
2017M03 916 926 866 912
2017M04 911 924 875 906
2017M05 927 947 893 918
2017M06 941 991 934 917
2017M07 935 968 923 920
2017M08 940 966 927 929
2017M09 920 929 886 917
2017M10 927 929 895 928
2017M11 944 992 965 922
2017M12 1 013 1 081 1 004 980
Tā kā Latvijā nav izstrādāta vienota sistēma, kurā reģistrē valsts un pašvaldību budžeta iestādes, Centrālā statistikas pārvalde, sākot ar darba samaksas datiem par 2008. gadu, pārstāj publicēt datus pa sektoriem, kuru nosaukumi ir 'budžeta iestādes', tai skaitā 'valsts budžeta iestādes' un 'pašvaldību budžeta iestādes'. Minētie kopsavilkumi tiek aizvietoti ar institucionālā sektora 'vispārējā valdība' apakšsektoru veidiem atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumiem Nr.810 Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi