Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijas reģionos pa mēnešiem (EUR)

DS07. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa statistiskajos reģionos pa mēnešiem (euro) - Gads/Mēnesis, Bruto/neto, Sektors un Reģions
Bruto
PAVISAM
LATVIJA Rīgas plānošanas reģions ..Rīgas reģions (Rīga) ..Pierīgas reģions Vidzemes reģions Kurzemes reģions Zemgales reģions Latgales reģions
2016M12 954 1 044 1 092 871 733 779 792 644
2017M01 877 952 990 818 696 731 752 606
2017M02 860 938 972 817 673 709 721 588
2017M03 916 1 001 1 038 866 717 757 760 615
2017M04 911 995 1 034 854 718 745 750 628
2017M05 927 1 004 1 040 878 745 785 795 645
2017M06 941 1 022 1 061 884 753 789 804 651
2017M07 935 1 013 1 054 870 751 791 794 655
2017M08 940 1 017 1 054 888 766 803 815 649
2017M09 920 998 1 038 858 738 773 783 642
2017M10 927 1 004 1 040 876 745 786 795 654
2017M11 944 1 022 1 056 904 765 790 821 652
2017M12 1 013 1 105 1 152 937 797 837 838 695
Tā kā Latvijā nav izstrādāta vienota sistēma, kurā reģistrē valsts un pašvaldību budžeta iestādes, Centrālā statistikas pārvalde, sākot ar darba samaksas datiem par 2008. gadu, pārstāj publicēt datus pa sektoriem, kuru nosaukumi ir 'budžeta iestādes', tai skaitā 'valsts budžeta iestādes' un 'pašvaldību budžeta iestādes'. Minētie kopsavilkumi tiek aizvietoti ar institucionālā sektora 'vispārējā valdība' apakšsektoru veidiem atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.810 Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi