Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijas reģionos pa mēnešiem (EUR)

DS07. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa statistiskajos reģionos pa mēnešiem (euro) - Gads/Mēnesis, Bruto/neto, Sektors un Reģions
Bruto
PAVISAM
LATVIJA Rīgas plānošanas reģions ..Rīgas reģions (Rīga) ..Pierīgas reģions Vidzemes reģions Kurzemes reģions Zemgales reģions Latgales reģions
2016M09 850 921 955 797 684 719 731 589
2016M10 852 924 957 804 679 715 731 599
2016M11 876 950 987 818 695 732 757 611
2016M12 954 1 044 1 092 871 733 779 792 644
2017M01 872 946 983 813 693 729 750 604
2017M02 855 932 965 812 671 706 718 586
2017M03 910 993 1 030 859 714 754 758 613
2017M04 912 995 1 035 853 719 746 750 628
2017M05 928 1 004 1 040 877 746 786 795 645
2017M06 941 1 022 1 061 883 755 790 805 651
2017M07 928 1 005 1 046 864 746 787 788 652
2017M08 933 1 009 1 045 882 760 799 809 646
2017M09 914 991 1 030 853 733 769 776 640
Tā kā Latvijā nav izstrādāta vienota sistēma, kurā reģistrē valsts un pašvaldību budžeta iestādes, Centrālā statistikas pārvalde, sākot ar darba samaksas datiem par 2008. gadu, pārstāj publicēt datus pa sektoriem, kuru nosaukumi ir 'budžeta iestādes', tai skaitā 'valsts budžeta iestādes' un 'pašvaldību budžeta iestādes'. Minētie kopsavilkumi tiek aizvietoti ar institucionālā sektora 'vispārējā valdība' apakšsektoru veidiem atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.810 Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi