Saskaņotais patēriņa cenu indekss, 2015=100

PC05. Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās - Gads/ Mēnesis, Grupas un Cenu pārmaiņas
VISAS PRECES UN PAKALPOJUMI
2015=100
2015M11 99.57
2015M12 99.29
2016M01 98.63
2016M02 98.72
2016M03 99.47
2016M04 99.91
2016M05 100.65
2016M06 100.71
2016M07 100.41
2016M08 99.74
2016M09 100.09
2016M10 100.71
2016M11 100.79
2016M12 101.38
2017M01 101.45
2017M02 101.86
2017M03 102.74
2017M04 103.19
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) informē: Līdz ar ziņojumu par patēriņa cenu pārmaiņām 2016. gada maijā, ir pārskatīti CSP datubāzēs publicēto visu ECOICOP līmeņu patēriņa cenu indeksu nosaukumi atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/792 (2016. gada 11. maijs) par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem un mājokļu cenu indeksu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 I pielikumam. ECOICOP līmeņu nosaukumu pārskatīšana neietekmē līdz šim publicēto vai nākamo periodu patēriņa cenu indeksu vērtības un aptvērumu.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi