Pirktspējas paritātes (starptautisko salīdzinājumu programma)

IKG10_15. Pirktspējas līmenis (PSL), cenu līmeņa indeksi un reālie izdevumi, (EKS2010) - Valsts, Rādītāji un Gads
Pirktspējas paritātes (ES 28 = 1) Nominālie izdevumi uz vienu iedzīvotāju (euro) Reālo izdevumu apjoma indeksi uz vienu iedzīvotāju pēc PSL (ES28=100)
2014 2015 2014 2015 2014 2015
EU28 Eiropas Savienība (ES-28) 1.00 1.00 27 553 28 859 100 100
BE Beļģija 1.09 1.07 35 924 36 599 120 119
BG Bulgārija 0.91 0.91 5 920 6 292 46 47
CZ Čehijas Republika 17.25 17.15 14 885 15 837 86 87
DK Dānija 9.98 9.75 47 002 47 833 127 127
DE Vācija 1.05 1.04 36 105 37 127 125 124
EE Igaunija 0.72 0.71 15 016 15 421 76 75
IE Īrija 1.11 1.08 41 856 55 106 137 177
EL Grieķija 0.84 0.83 16 336 16 181 70 68
ES Spānija 0.90 0.89 22 323 23 178 90 90
FR Francija 1.10 1.07 32 313 32 796 107 106
HR Horvātija 4.80 4.73 10 154 10 408 59 58
IT Itālija 1.00 0.97 26 656 27 045 97 96
CY Kipra 0.92 0.88 20 607 20 807 81 82
LV Latvija 0.68 0.66 11 835 12 301 64 64
LT Lietuva 0.60 0.60 12 478 12 851 75 75
LU Luksemburga 1.20 1.18 88 250 89 948 267 264
HU Ungārija 175.44 175.03 10 637 11 142 68 68
MT Malta 0.79 0.80 18 934 20 347 86 88
NL Nīderlande 1.09 1.08 39 317 39 956 131 128
AT Austrija 1.08 1.07 38 673 39 388 130 128
PL Polija 2.40 2.36 10 679 11 177 68 69
PT Portugāle 0.79 0.78 16 640 17 333 77 77
RO Rumānija 2.20 2.18 7 551 8 091 55 57
SI Slovēnija 0.80 0.78 18 107 18 693 83 83
SK Slovākia 0.66 0.65 14 016 14 511 77 77
FI Somija 1.23 1.21 37 595 38 162 111 109
SE Zviedrija 11.92 11.95 44 625 45 617 124 124
UK Apvienotā Karaliste 0.94 0.92 34 999 39 583 109 108
IS Islande 188.42 188.00 39 567 45 737 118 123
NO Norvēģija 12.68 12.97 73 174 67 103 175 160
CH Šveice 1.75 1.67 64 728 72 987 163 162
ME Melnkalne 0.49 0.48 5 561 5 826 41 42
MK Maķedonijas Republika 25.62 25.67 4 141 4 377 36 36
AL Albānia 58.10 58.04 3 443 3 556 30 30
RS Serbija 54.12 54.14 4 672 4 720 37 36
TR Turcija 1.56 1.66 7 845 8 307 53 52
BA Bosnija un Herzegovina 0.93 0.93 3 648 3 820 28 28
US Amerikas Savienotās Valstis 1.36 1.34 41 129 50 586 145 145
JP Japāna 139.63 137.44 27 301 29 324 100 99
Datu avots: Eurostat. Economy and finance/ Prices [tiešsaiste]. Skatīts 19.01.2017. Pieejams http://ec.europa.eu/eurostat/web/purchasing-power-parities/data/database [prc_ppp_ind].
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi