Pirktspējas paritātes (starptautisko salīdzinājumu programma)

IKG10_15. Pirktspējas līmenis (PSL), cenu līmeņa indeksi un reālie izdevumi, (EKS2010) - Valsts, Rādītāji un Gads
Pirktspējas paritātes (ES 28 = 1) Nominālie izdevumi uz vienu iedzīvotāju (euro) Reālo izdevumu apjoma indeksi uz vienu iedzīvotāju pēc PSL (ES28=100)
2015 2016 2015 2016 2015 2016
EU28 Eiropas Savienība (ES-28) 1.00 1.00 29 033 29 148 100 100
BE Beļģija 1.06 1.09 36 520 37 454 119 118
BG Bulgārija 0.90 0.93 6 309 6 752 47 49
CZ Čehijas Republika 17.24 17.66 15 980 16 712 87 88
DK Dānija 9.70 10.00 47 831 48 436 127 124
DE Vācija 1.03 1.06 37 260 38 139 124 123
EE Igaunija 0.71 0.73 15 494 16 033 75 75
IE Īrija 1.08 1.10 56 446 58 839 181 183
EL Grieķija 0.81 0.82 16 294 16 154 69 68
ES Spānija 0.88 0.90 23 271 24 080 91 92
FR Francija 1.08 1.10 32 952 33 337 105 104
HR Horvātija 4.70 4.80 10 597 11 096 59 60
IT Itālija 0.98 0.98 27 205 27 719 95 97
CY Kipra 0.88 0.88 20 931 21 282 82 83
LV Latvija 0.66 0.68 12 316 12 722 64 65
LT Lietuva 0.59 0.61 12 884 13 482 75 75
LU Luksemburga 1.18 1.21 91 503 90 741 267 258
HU Ungārija 176.62 183.66 11 253 11 589 68 67
MT Malta 0.79 0.81 21 472 22 724 93 96
NL Nīderlande 1.08 1.11 40 365 41 259 129 128
AT Austrija 1.06 1.09 39 920 40 424 130 128
PL Polija 2.36 2.43 11 183 11 085 68 68
PT Portugāle 0.78 0.80 17 359 17 934 77 77
RO Rumānija 2.21 2.28 8 089 8 607 56 58
SI Slovēnija 0.79 0.81 18 823 19 576 82 83
SK Slovākia 0.65 0.67 14 550 14 943 77 77
FI Somija 1.20 1.23 38 241 39 236 109 109
SE Zviedrija 11.85 12.33 45 822 46 879 125 123
UK Apvienotā Karaliste 0.92 0.95 39 965 36 454 108 107
IS Islande 188.36 195.80 46 126 54 546 123 128
NO Norvēģija 12.89 13.76 67 118 64 077 161 148
CH Šveice 1.64 1.67 73 912 72 196 166 161
ME Melnkalne 0.48 0.49 5 827 6 355 42 45
MK Maķedonijas Republika 25.83 26.54 4 382 4 691 36 37
AL Albānia 58.18 60.29 3 547 3 728 29 29
RS Serbija 54.31 56.52 4 720 4 904 36 37
TR Turcija 1.59 1.77 9 949 9 909 65 64
BA Bosnija un Herzegovina 0.93 0.95 4 312 4 494 31 32
US Amerikas Savienotās Valstis 1.32 1.36 50 768 51 943 146 145
JP Japāna 136.09 136.25 31 108 35 263 106 107
Datu avots: Eurostat. Economy and finance/ Prices [tiešsaiste]. Skatīts 23.01.2018. Pieejams http://ec.europa.eu/eurostat/web/purchasing-power-parities/data/database [prc_ppp_ind].
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi