Nacionālais kopienākums, faktiskajās cenās (tūkst. EUR)

IK10_10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro) - Rādītāji un Gads/ Ceturksnis
2017/1.ceturksnis 2017/2.ceturksnis 2017/3.ceturksnis 2017/4.ceturksnis 2018/1.ceturksnis
PLUS: No ārvalstīm saņemtā neto atlīdzība nodarbinātajiem 134 814 128 975 122 001 122 405 115 338
no ārvalstīm saņemtā atlīdzība nodarbinātajiem (+) 148 988 145 498 137 958 137 472 131 025
ārvalstīm samaksātā atlīdzība nodarbinātajiem (-) 14 174 16 523 15 957 15 067 15 687
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Metadati