Nacionālais kopienākums, faktiskajās cenās (tūkst. EUR)

IK10_10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro) - Rādītāji un Gads/ Ceturksnis
2016/3.ceturksnis 2016/4.ceturksnis 2017/1.ceturksnis 2017/2.ceturksnis 2017/3.ceturksnis
PLUS: No ārvalstīm saņemtā neto atlīdzība nodarbinātajiem 139 187 138 505 134 814 128 975 122 001
no ārvalstīm saņemtā atlīdzība nodarbinātajiem (+) 152 354 152 848 148 988 145 498 137 958
ārvalstīm samaksātā atlīdzība nodarbinātajiem (-) 13 167 14 343 14 174 16 523 15 957
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Metadati