Mežu atjaunošana (ha)

MSG04. Meža atjaunošana (ha) - Īpašuma forma, Rādītāji, Reģions un Gads
Latvija
2013 2014 2015
PAVISAM
Mežu atjaunošana 40 266 37 986 41 653
..mežu sēšana un stādīšana 13 444 12 872 13 697
Valsts mežos
Mežu atjaunošana 20 338 18 927 16 349
..mežu sēšana un stādīšana 10 563 9 152 8 222
Pārējos mežos
Mežu atjaunošana 19 928 19 059 25 304
..mežu sēšana un stādīšana 2 881 3 720 5 475
Valsts meža dienesta dati.
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi