Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā un atsevišķās pilsētās

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās - Teritoriālā vienība, Mērījums, Rādītāji un Gads/ Mēnesis
Vidējā gaisa temperatūra, °C
2017M04 2017M05 2017M06 2017M07 2017M08 2017M09 2017M10 2017M11 2017M12 2018M01 2018M02 2018M03 2018M04
Latvija
Faktiski 4.1 10.6 14.1 16.0 16.7 12.8 6.6 3.4 1.2 -1.6 -6.9 -2.4 7.8
Norma 4.6 11.0 14.9 16.4 15.7 11.4 6.8 1.6 -2.7 -5.3 -4.9 -1.3 4.6
Rīga
Faktiski 5.2 12.2 15.6 17.4 18.2 13.7 7.3 4.3 1.8 -0.8 -5.6 -0.9 9.3
Norma 5.9 12.6 16.8 17.9 17.0 12.4 7.5 2.3 -2.0 -4.4 -3.8 0.0 5.9
Daugavpils
Faktiski 4.6 11.3 14.6 16.5 16.9 13.1 6.3 5.0 0.7 -1.9 -7.9 -2.5 9.0
Norma 5.2 12.1 15.7 17.0 15.9 11.2 6.2 1.0 -3.8 -6.7 -5.9 -1.8 5.2
Liepāja
Faktiski 4.3 10.7 14.5 16.5 16.9 13.7 8.6 5.3 3.4 -0.5 -5.0 -1.6 7.5
Norma 4.6 10.3 14.3 16.4 16.4 12.9 8.5 3.7 -0.3 -3.0 -3.0 -0.2 4.6
Alūksne
Faktiski 3.2 10.1 13.1 15.3 15.9 11.7 4.7 1.7 -0.6 -3.1 -8.1 -4.0 7.0
Norma 4.0 11.1 14.8 16.2 15.0 10.2 5.2 -0.3 -5.0 -7.6 -6.8 -2.5 4.0
Cēsis
Faktiski 3.8 10.8 13.9 15.9 16.5 12.3 5.7 2.9 0.4 -2.1 -8.1 -2.9 8.0
Norma 4.6 11.3 15.1 16.3 15.4 10.9 6.1 0.7 -3.8 -6.2 -5.6 -1.6 4.6
Dobele
Faktiski 4.5 11.2 14.6 15.9 16.9 12.5 6.6 3.4 0.9 -1.6 -6.9 -2.2 8.7
Norma 5.0 11.5 15.2 16.5 15.9 11.5 6.9 1.7 -2.6 -5.0 -4.7 -1.0 5.0
Jēkabpils
Faktiski 4.4 11.3 14.2 15.9 16.7 12.6 5.9 2.8 0.4 -2.2 -7.9 -2.5 8.7
Norma 5.0 11.9 15.4 16.7 15.7 11.0 6.0 0.7 -4.0 -6.6 -5.8 -1.6 5.0
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Saules spīdēšanas ilgums Jaunpiebalgas novada Zosēnu pagastā.
Nokrišņu daudzuma un saules spīdēšanas ilguma novērojumi ir pārtraukti no 29.12.2009.