Mājokļa cenu pārmaiņas, %

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas - Gads/Ceturksnis, Rādītājs un Grupas
Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%) Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%)
Mājokļi kopā (H.1.) Jaunie mājokļi (H.1.1.) Lietotie mājokļi (H.1.2.) Mājokļi kopā (H.1.) Jaunie mājokļi (H.1.1.) Lietotie mājokļi (H.1.2.)
2015/4.ceturksnis 2.5 7.2 1.2 6.6 14.6 4.5
2016/1.ceturksnis 0.6 -2.4 1.2 7.1 6.1 7.2
2016/2.ceturksnis 5.8 9.4 5.1 9.5 14.8 8.1
2016/3.ceturksnis 0.5 -5.5 1.8 9.6 8.3 9.6
2016/4.ceturksnis 0.8 0.3 0.9 7.8 1.3 9.2
2017/1.ceturksnis 2.0 4.4 1.6 9.3 8.3 9.5
2017/2.ceturksnis 5.7 3.2 6.1 9.1 2.2 10.6
2017/3.ceturksnis 0.2 4.9 -0.7 8.8 13.4 8.0
2017/4.ceturksnis 0.2 -3.8 0.9 8.1 8.8 8.0
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi