Mājokļa cenu pārmaiņas, %

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas - Gads/Ceturksnis, Rādītājs un Grupas
Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%) Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%)
Mājokļi kopā (H.1.) Jaunie mājokļi (H.1.1.) Lietotie mājokļi (H.1.2.) Mājokļi kopā (H.1.) Jaunie mājokļi (H.1.1.) Lietotie mājokļi (H.1.2.)
2015/2.ceturksnis 3.6 1.2 4.2 -4.6 -12.5 -2.3
2015/3.ceturksnis 0.3 0.2 0.4 -7.9 -17.0 -5.2
2015/4.ceturksnis 2.5 7.2 1.2 6.6 14.6 4.5
2016/1.ceturksnis 0.6 -2.4 1.2 7.1 6.1 7.2
2016/2.ceturksnis 5.8 9.4 5.1 9.5 14.8 8.1
2016/3.ceturksnis 0.5 -5.5 1.8 9.6 8.3 9.5
2016/4.ceturksnis 0.8 0.3 0.9 7.8 1.3 9.2
2017/1.ceturksnis 2.0 4.4 1.5 9.3 8.3 9.5
2017/2.ceturksnis 6.1 2.6 6.7 9.6 1.6 11.2
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi