Mājokļa cenu pārmaiņas, %

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas - Gads/Ceturksnis, Rādītājs un Grupas
Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%) Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%)
Mājokļi kopā (H.1.) Jaunie mājokļi (H.1.1.) Lietotie mājokļi (H.1.2.) Mājokļi kopā (H.1.) Jaunie mājokļi (H.1.1.) Lietotie mājokļi (H.1.2.)
2014/4.ceturksnis -11.4 -22.3 -8.2 -4.5 -15.1 -1.4
2015/1.ceturksnis 0.1 5.4 -1.3 -6.5 -11.3 -5.2
2015/2.ceturksnis 3.6 1.2 4.2 -4.6 -12.5 -2.3
2015/3.ceturksnis 0.3 0.2 0.4 -7.9 -17.0 -5.2
2015/4.ceturksnis 2.5 7.2 1.2 6.6 14.6 4.5
2016/1.ceturksnis 0.6 -2.4 1.2 7.1 6.1 7.2
2016/2.ceturksnis 5.8 9.4 5.1 9.5 14.8 8.1
2016/3.ceturksnis 0.5 -5.5 1.8 9.6 8.3 9.5
2016/4.ceturksnis 2.0 0.0 2.4 9.0 1.0 10.8
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi