Mājokļa cenu pārmaiņas, %

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas - Gads/Ceturksnis, Rādītājs un Grupas
Pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%) Pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu (%)
Mājokļi kopā (H.1.) Jaunie mājokļi (H.1.1.) Lietotie mājokļi (H.1.2.) Mājokļi kopā (H.1.) Jaunie mājokļi (H.1.1.) Lietotie mājokļi (H.1.2.)
2015/1.ceturksnis 0,1 5,4 -1,3 -6,5 -11,3 -5,2
2015/2.ceturksnis 3,6 1,2 4,2 -4,6 -12,5 -2,3
2015/3.ceturksnis 0,3 0,2 0,4 -7,9 -17,0 -5,2
2015/4.ceturksnis 2,5 7,2 1,2 6,6 14,6 4,5
2016/1.ceturksnis 0,6 -2,4 1,2 7,1 6,1 7,2
2016/2.ceturksnis 5,8 9,4 5,1 9,5 14,8 8,1
2016/3.ceturksnis 0,5 -5,5 1,8 9,6 8,3 9,5
2016/4.ceturksnis 0,8 0,3 0,9 7,8 1,3 9,2
2017/1.ceturksnis 2,8 4,0 2,6 10,1 7,8 10,6
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi