Mājokļa cenu indekss, 2010=100, 2015=100

PC07. Mājokļa cenu indekss un pārmaiņas - Gads/Ceturksnis, Rādītājs un Grupas
2010=100 2015=100
Mājokļi kopā (H.1.) Jaunie mājokļi (H.1.1.) Lietotie mājokļi (H.1.2.) Mājokļi kopā (H.1.) Jaunie mājokļi (H.1.1.) Lietotie mājokļi (H.1.2.)
2014/4.ceturksnis 120.18 148.88 115.54 96.57 92.24 97.74
2015/1.ceturksnis 120.26 156.96 114.04 96.63 97.24 96.47
2015/2.ceturksnis 124.53 158.89 118.80 100.06 98.44 100.50
2015/3.ceturksnis 124.96 159.15 119.27 100.40 98.60 100.89
2015/4.ceturksnis 128.08 170.65 120.75 102.91 105.72 102.15
2016/1.ceturksnis 128.81 166.60 122.20 103.49 103.21 103.37
2016/2.ceturksnis 136.31 182.33 128.41 109.52 112.96 108.62
2016/3.ceturksnis 136.96 172.32 130.66 110.04 106.76 110.53
2016/4.ceturksnis 139.67 172.30 133.77 112.23 106.75 113.16
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi