Lauksaimniecības produkcijas indeksi (salīdzināmajās cenās)

LIG01. Lauksaimniecības produkcijas indeksi (salīdzināmajās cenās) - Lauksaimniecība, Augkopība, Lopkopība, Gads un Rādītāji
2014 2015 2016
2005=100 2010=100 % pret iepriekšējo gadu 2005=100 2010=100 % pret iepriekšējo gadu 2005=100 2010=100 % pret iepriekšējo gadu
Lauksaimniecības produkcija 130.1 123.4 103.1 151.3 143.5 116.3 146.2 138.6 96.6
Augkopības produkcija 134.6 131.3 101.2 170.0 165.8 126.3 160.6 156.7 94.5
Lopkopības produkcija 122.0 112.9 105.6 126.6 117.2 103.8 126.6 117.2 100.0
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi