Lauksaimniecības produkcijas indeksi (salīdzināmajās cenās)

LIG01. Lauksaimniecības produkcijas indeksi (salīdzināmajās cenās) - Lauksaimniecība, Augkopība, Lopkopība, Gads un Rādītāji
2015 2016 2017
2005=100 2010=100 % pret iepriekšējo gadu 2005=100 2010=100 % pret iepriekšējo gadu 2005=100 2010=100 % pret iepriekšējo gadu
Lauksaimniecības produkcija 151.3 143.5 116.3 146.2 138.6 96.6 149.1 141.4 102.0
Augkopības produkcija 170.0 165.8 126.3 160.6 156.7 94.5 163.1 159.0 101.5
Lopkopības produkcija 126.6 117.2 103.8 126.6 117.2 100.0 130.3 120.6 102.9
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi