Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās (tūkstošos)

LLG022. Lauksaimniecības dzīvnieku skaits gada beigās (tūkstošos) - Lauksaimniecības dzīvnieki un Gads
2014 2015 2016
Liellopi 422 419 412
..teļi līdz 1 gadam 118 114 113
..jaunlopi no 1 līdz 2 gadiem 75 76 73
..liellopi vecāki par 2 gadiem 229 229 227
..slaucamās govis 166 162 154
Cūkas 349 334 336
..sivēni līdz 20 kg 81 74 76
..sivēni 20 līdz 50 kg 89 80 92
..nobarojamās cūkas 139 142 130
..sivēnmātes 27 24 26
..vaislas jauncūkas 12 13 11
Aitas 93 102 107
..aitu mātes 56 60 64
Kazas 12 13 13
Zirgi 10 10 9
Mājputni 4 414 4 532 4 712
..dējējvistas 2 444 2 335 2 310
Bišu saimes 95 93 97
No 2008.g. liellopu, aitu, kazu, zirgu skaits-Valsts aģentūras Lauksaimniecības datu centrs (LDC) dati.
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi