Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana (tūkst. hektāru)

LAG0010. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana (tūkst. hektāru) - Zemes lietošanas mērķis un Gads
2012 2013 2014 2015 2016
Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1 840.9 1 877.7 1 872.5 1 884.8 1 930.6
..aramzeme 1 178.2 1 207.9 1 209.1 1 229.8 1 288.0
…graudaugi 574.6 583.9 655.2 672.4 716.0
…pākšaugi 4.6 7.0 11.9 31.6 41.8
…tehniskās kultūras 120.1 130.7 102.6 91.0 105.3
…kartupeļi 28.2 27.3 26.8 24.8 23.3
…cukurbietes ... ... ... ... ...
…atklātā lauka dārzeņi 8.1 8.5 8.2 8.1 8.1
…zemenes 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
…lopbarības zaļbarības kultūras 382.6 384.8 341.4 338.5 334.5
…papuves 55.6 61.7 58.0 60.4 53.5
...siltumnīcas 0.08 0.07 0.10 0.06 0.06
…pārējās aramzemes kultūras 3.9 3.4 4.4 2.4 4.9
..ilggadīgie stādījumi (ieskaitot stādu audzētavas, neieskaitot zemenes) 6.3 6.4 6.3 6.7 7.5
..pļavas un ganības 656.4 663.4 657.1 648.3 635.1
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi