Latvijas meža zeme gada beigās

MSG01. Latvijas meža zeme un koksnes krāja - Rādītāji, Īpašuma forma un Gads
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2014
Meža zeme, tūkst. ha
PAVISAM 3 221 3 240 3 222 3 230 3 233 3 240 3 242 3 238 3 558 3 575
Koksnes krāja mežā, milj. m³
PAVISAM 544 585 578 573 569 572 569 569 647 668
Līdz 2008.gadam (ieskaitot) Valsts meža dienesta dati. Sākot ar 2009. gadu, Zemkopības ministrijas Meža statistiskās inventarizācijas dati (MSI) par piecu gadu periodu no 2009. gada 1.aprīļa līdz 2014. gada 1.aprīlim.
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi