Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā - Gads/Ceturksnis un Satiksmes veidi
Pārvadātas kravas - pavisam, tūkst. t iekšzemes satiksmē starptautiskajā satiksmē - tranzīts starptautiskajā satiksmē - eksports starptautiskajā satiksmē - imports No starptautiskajā satiksmē pārvadātajām kravām - pārvadājumi caur ostām Kravu apgrozība, milj. tonnkilometri
2015/2.ceturksnis 13 663.8 229.0 1 014.9 755.3 11 664.6 11 056.3 4 598.6
2015/3.ceturksnis 12 544.4 626.3 635.1 738.9 10 544.1 9 914.1 4 070.9
2015/4.ceturksnis 13 056.8 550.0 350.4 659.3 11 497.1 10 745.7 4 455.8
2016/1.ceturksnis 13 003.6 355.7 428.3 598.1 11 621.5 10 837.9 4 383.4
2016/2.ceturksnis 11 083.4 240.5 322.2 787.5 9 733.2 9 113.3 3 528.9
2016/3.ceturksnis 10 173.2 551.2 490.2 478.6 8 653.2 8 051.0 3 243.0
2016/4.ceturksnis 13 558.5 335.0 675.8 519.3 12 028.4 11 477.7 4 717.5
2017/1.ceturksnis 14 061.7 295.3 884.7 384.0 12 497.7 11 953.8 4 953.2
2017/2.ceturksnis 10 303.4 291.6 850.7 458.5 8 702.6 8 386.7 3 458.3
2017/3.ceturksnis 8 944.1 643.6 789.8 434.3 7 076.4 6 694.6 2 870.8
2017/4.ceturksnis 10 475.8 418.9 1 188.0 561.8 8 307.1 8 002.4 3 731.4
2018/1.ceturksnis 11 898.1 309.5 1 389.2 487.1 9 712.3 9 376.2 4 431.2
Lai nodrošinātu ar dzelzceļa transportu pārvadāto kravu svara atbilstību Komisijas Regulas (EK) Nr. 1192/2003 definīcijai, kas nosaka, ka, ja preces pārvadā, izmantojot vairāk nekā viena dzelzceļa uzņēmuma pakalpojumus, ja iespējams, šo preču svaru nevajadzētu pieskaitīt vairāk nekā vienu reizi, ir veikta pārvadāto kravu dzelzceļa transportā pārrēķināšana par 2003.-2006.gadiem. Pārvadāto kravu svars uzrādīts vienreiz: dzelzceļa uzņēmumam, kas ir atbildīgs par pārvadātajām kravām.
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi