Kravu pārvadājumi ar autotransportu

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu - Gads/Ceturksnis, Pārvadājumu veids, Satiksmes veidi un Rādītāji
Pavisam ar Latvijā reģistrētu autotransportu
Pavisam
Pārvadātas kravas, tūkst. t Kravu apgrozība, milj. tonnkilometri
2014/3.ceturksnis 18 315.5 3 501.0
2014/4.ceturksnis 15 703.4 3 345.1
2015/1.ceturksnis 12 568.6 3 143.6
2015/2.ceturksnis 15 904.2 3 732.3
2015/3.ceturksnis 18 666.8 3 864.6
2015/4.ceturksnis 15 429.7 3 949.6
2016/1.ceturksnis 11 819.2 3 537.9
2016/2.ceturksnis 16 185.7 3 893.3
2016/3.ceturksnis 19 852.6 3 435.3
2016/4.ceturksnis 15 531.2 3 360.9
2017/1.ceturksnis 14 420.6 3 760.4
2017/2.ceturksnis 16 463.7 3 691.5
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi