Koku sugas Latvijas mežos

DRG01. Atsevišķu koku sugu sadalījums visos Latvijas mežos - Koku sugas, Gads un Rādītāji
2009 2014
Platība, tūkst. ha Platība, % Krāja, milj. m³ Krāja, % Platība, tūkst. ha Platība, % Krāja, milj. m³ Krāja, %
PAVISAM 3 190.6 100.0 646.5 100.0 3 197.5 100.0 667.1 100.0
Skuju koki 1 457.8 45.7 341.5 52.8 1 443.7 45.1 349.2 52.3
priede 891.8 28.0 223.7 34.6 859.7 26.9 223.7 33.5
egle 566.0 17.7 117.9 18.2 583.9 18.3 125.5 18.8
pārējie skuju koki ... ... ... ... ... ... ... ...
Lapu koki 1 732.7 54.3 305.0 47.2 1 753.8 54.9 317.9 47.7
bērzs 896.2 28.1 155.7 24.1 902.0 28.2 159.8 24.0
apse 246.1 7.7 57.7 8.9 257.3 8.0 63.4 9.5
melnalksnis 160.8 5.0 34.4 5.3 183.4 5.7 38.8 5.8
baltalksnis 317.0 9.9 41.0 6.3 309.6 9.7 40.5 6.1
osis, ozols 49.3 1.5 9.4 1.5 38.1 1.2 7.7 1.2
pārējie lapu koki 63.4 2.0 6.8 1.1 63.4 2.0 7.6 1.1
Līdz 2008.gadam (ieskaitot) Valsts meža dienesta dati. Sākot ar 2009. gadu, Zemkopības ministrijas Meža statistiskās inventarizācijas dati (MSI) par piecu gadu periodu no 2009. gada 1.aprīļa līdz 2014. gada 1.aprīlim.
Metadati