Izcirstās platības un krājas

MSG03. Izcirstās platības un krājas - Īpašuma forma, Gads un Platība, Krāja
1991 1992 1993
Platība, ha Ciršu krāja, tūkst. m³ Platība, ha Ciršu krāja, tūkst. m³ Platība, ha Ciršu krāja, tūkst. m³
Pavisam ... 4 392.2 ... 4 014.6 ... 4 757.2
..valsts meži ... ... ... ... ... ...
..pārējie meži ... ... ... ... ... ...
Valsts meža dienesta dati.