Imports pa valstu grupām, milj. EUR

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro) - Gads/ Mēnesis, Preču plūsma un Valstu grupa
Imports
Pavisam ES-15 ES-25 ES-27 ES-28 NVS Eirozona-19
2016M08 1 062.2 387.0 846.9 850.5 851.5 96.6 622.5
2016M09 1 051.9 406.9 861.6 866.0 866.6 96.8 626.5
2016M10 1 115.7 437.2 878.4 881.7 882.4 118.9 646.8
2016M11 1 110.9 441.0 883.8 888.1 889.1 118.7 660.7
2016M12 1 118.5 418.4 842.4 846.6 848.8 125.4 629.3
2017M01 1 008.7 367.1 741.0 744.1 744.6 112.5 556.4
2017M02 1 004.8 382.4 788.4 791.4 791.7 122.1 585.6
2017M03 1 209.9 444.9 925.5 930.3 930.9 111.4 676.5
2017M04 1 037.2 407.6 831.7 835.5 835.8 95.4 620.2
2017M05 1 160.0 441.7 936.0 943.6 944.2 110.2 702.9
2017M06 1 230.4 434.6 926.9 931.7 932.4 117.9 691.2
2017M07 1 180.1 452.5 897.3 901.4 902.5 126.3 674.0
2017M08 1 287.1 459.6 961.5 965.6 966.3 128.4 718.1
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati