Imports pa valstu grupām, milj. EUR

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro) - Gads/ Mēnesis, Preču plūsma un Valstu grupa
Imports
Pavisam ES-15 ES-25 ES-27 ES-28 NVS Eirozona-19
2016M03 1 033.0 397.2 809.4 812.7 813.3 112.9 581.0
2016M04 1 026.0 416.0 836.9 840.7 841.1 94.9 609.8
2016M05 1 029.5 398.1 818.9 823.8 824.9 93.7 590.1
2016M06 993.4 390.1 807.3 812.5 813.3 99.3 575.0
2016M07 985.7 380.3 794.8 799.4 800.1 94.0 576.3
2016M08 1 072.4 394.7 857.1 860.7 861.8 96.6 628.4
2016M09 1 059.1 408.7 868.7 873.2 873.9 96.8 630.8
2016M10 1 120.1 435.5 882.7 886.2 886.8 118.9 648.8
2016M11 1 118.4 441.3 891.0 895.5 896.5 118.8 666.8
2016M12 1 134.4 425.4 860.2 864.4 866.7 124.3 642.6
2017M01 984.1 343.0 716.2 719.4 720.0 112.5 540.3
2017M02 984.6 365.9 768.4 771.2 771.6 122.1 574.5
2017M03 1 189.7 437.4 905.3 910.1 910.8 111.4 659.6
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi