Imports pa valstu grupām, milj. EUR

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro) - Gads/ Mēnesis, Preču plūsma un Valstu grupa
Imports
Pavisam ES-15 ES-25 ES-27 ES-28 NVS Eirozona-19
2016M11 1 110.9 441.0 883.8 888.1 889.1 118.7 660.7
2016M12 1 118.5 418.4 842.4 846.6 848.8 125.4 629.3
2017M01 1 008.7 367.1 741.0 744.1 744.6 112.5 556.4
2017M02 1 004.8 382.4 788.4 791.4 791.7 122.1 585.6
2017M03 1 209.9 444.9 925.5 930.3 930.9 111.4 676.5
2017M04 1 037.2 407.6 831.7 835.5 835.8 95.4 620.2
2017M05 1 160.0 441.7 936.0 943.6 944.2 110.2 702.9
2017M06 1 241.3 444.1 938.1 942.6 943.2 117.9 701.6
2017M07 1 187.0 447.0 904.7 908.4 909.3 126.3 682.2
2017M08 1 291.3 453.2 965.9 969.6 970.4 128.4 723.2
2017M09 1 246.0 472.1 933.6 938.0 938.9 166.5 697.7
2017M10 1 237.1 484.4 971.6 976.4 977.5 127.5 726.7
2017M11 1 202.6 494.1 970.1 975.5 976.2 109.2 730.4
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati