Imports pa valstu grupām, milj. EUR

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro) - Gads/ Mēnesis, Preču plūsma un Valstu grupa
Imports
Pavisam ES-15 ES-25 ES-27 ES-28 NVS Eirozona-19
2016M06 983,8 385,9 797,9 803,2 804,0 99,1 570,7
2016M07 979,1 377,5 787,9 792,4 793,0 94,5 573,7
2016M08 1 062,2 387,0 846,9 850,5 851,5 96,6 622,5
2016M09 1 051,9 406,9 861,6 866,0 866,6 96,8 626,5
2016M10 1 115,7 437,2 878,4 881,7 882,4 118,9 646,8
2016M11 1 110,9 441,0 883,8 888,1 889,1 118,7 660,7
2016M12 1 118,5 418,4 842,4 846,6 848,8 125,4 629,3
2017M01 1 008,7 367,1 741,0 744,1 744,6 112,5 556,4
2017M02 1 004,8 382,4 788,4 791,4 791,7 122,1 585,6
2017M03 1 209,9 444,9 925,5 930,3 930,9 111,4 676,5
2017M04 1 021,9 394,2 816,6 820,2 820,6 95,4 608,7
2017M05 1 145,8 430,4 921,6 929,4 930,1 110,2 696,0
2017M06 1 230,4 434,6 926,9 931,7 932,4 117,9 691,2
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi