Imports pa valstu grupām, milj. EUR

AT021. Eksports un imports pa valstu grupām pa mēnešiem (mlj. euro) - Gads/ Mēnesis, Preču plūsma un Valstu grupa
Imports
Pavisam ES-15 ES-25 ES-27 ES-28 NVS Eirozona-19
2017M04 1 030.7 401.8 825.6 829.3 829.6 95.4 611.8
2017M05 1 157.0 439.5 933.4 940.8 941.4 110.1 702.8
2017M06 1 234.4 439.0 931.5 935.9 936.5 117.9 698.4
2017M07 1 187.0 447.0 904.7 908.4 909.3 126.3 682.2
2017M08 1 291.3 453.2 965.9 969.6 970.4 128.4 723.2
2017M09 1 260.0 477.5 947.8 952.2 953.0 166.5 711.2
2017M10 1 247.2 485.3 982.2 986.6 987.6 127.5 736.2
2017M11 1 200.2 490.8 968.2 973.1 973.8 109.2 728.5
2017M12 1 167.6 440.9 893.2 898.3 899.3 134.3 669.9
2018M01 1 103.0 395.0 820.4 824.1 824.6 117.6 614.3
2018M02 1 089.2 402.7 821.5 827.5 828.6 109.4 614.1
2018M03 1 220.0 467.0 925.0 929.4 930.2 160.4 674.0
2018M04 1 144.6 439.2 878.1 883.8 884.6 113.8 658.8
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati
Provizoriski dati