Iekšzemes kopprodukts faktiskajās un salīdzināmajās cenās (tūkst. EUR)

IK10_01. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem (tūkst. euro) - Gads/ Ceturksnis, Sezonāli neizlīdzināti, sezonāli izlīdzināti un Vērtības
Sezonāli neizlīdzināti Sezonāli izlīdzināti
Faktiskajās cenās Iepriekšējā gada vidējās cenās Faktiskajās cenās Iepriekšējā gada vidējās cenās
2016/2.ceturksnis 6 196 801 6 242 824 6 165 061 6 165 679
2016/3.ceturksnis 6 509 993 6 426 195 6 226 246 6 185 091
2016/4.ceturksnis 6 711 509 6 696 669 6 367 269 6 305 364
2017/1.ceturksnis 5 879 146 5 732 924 6 486 161 6 356 390
2017/2.ceturksnis 6 667 003 6 511 456 6 629 645 6 459 958
2017/3.ceturksnis 7 110 005 6 819 255 6 783 496 6 586 431
2017/4.ceturksnis 7 200 445 6 995 922 6 907 077 6 668 674
2018/1.ceturksnis 6 315 119 6 153 541 7 064 128 6 846 873
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi