Iekšzemes kopprodukts faktiskajās un salīdzināmajās cenās (tūkst. EUR)

IK10_01. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem (tūkst. euro) - Gads/ Ceturksnis, Sezonāli neizlīdzināti, sezonāli izlīdzināti un Vērtības
Sezonāli neizlīdzināti Sezonāli izlīdzināti
Faktiskajās cenās Iepriekšējā gada vidējās cenās Faktiskajās cenās Iepriekšējā gada vidējās cenās
2015/4.ceturksnis 6 443 338 6 512 215 6 104 343 6 138 247
2016/1.ceturksnis 5 507 582 5 492 101 6 137 427 6 128 517
2016/2.ceturksnis 6 197 069 6 243 107 6 163 265 6 165 395
2016/3.ceturksnis 6 510 261 6 426 472 6 226 640 6 189 946
2016/4.ceturksnis 6 711 776 6 696 921 6 338 029 6 279 792
2017/1.ceturksnis 5 853 886 5 728 194 6 470 840 6 378 890
2017/2.ceturksnis 6 648 258 6 511 974 6 639 624 6 476 965
2017/3.ceturksnis 7 095 756 6 820 783 6 827 720 6 593 022
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi