Iekšzemes kopprodukts faktiskajās un salīdzināmajās cenās (tūkst. EUR)

IK10_01. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem (tūkst. euro) - Gads/ Ceturksnis, Sezonāli neizlīdzināti, sezonāli izlīdzināti un Vērtības
Sezonāli neizlīdzināti Sezonāli izlīdzināti
Faktiskajās cenās Iepriekšējā gada vidējās cenās Faktiskajās cenās Iepriekšējā gada vidējās cenās
2015/3.ceturksnis 6 435 784 6 392 293 6 118 843 6 131 857
2015/4.ceturksnis 6 443 338 6 512 215 6 104 538 6 137 552
2016/1.ceturksnis 5 507 582 5 492 101 6 137 375 6 132 161
2016/2.ceturksnis 6 197 069 6 243 107 6 163 139 6 164 075
2016/3.ceturksnis 6 510 261 6 426 472 6 225 381 6 201 666
2016/4.ceturksnis 6 711 776 6 696 921 6 337 309 6 280 155
2017/1.ceturksnis 5 853 886 5 728 194 6 471 953 6 367 026
2017/2.ceturksnis 6 648 258 6 511 974 6 644 089 6 453 889
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi