Iekšzemes kopprodukta izlietojums, faktiskajās cenās (tūkst. EUR)

IK10_07. Iekšzemes kopprodukta izlietojums pa ceturkšņiem (tūkst. euro) - Rādītāji, Sezonāli neizlīdzināti/ izlīdzināti, Vērtības un Gads/ Ceturksnis
Sezonāli neizlīdzināti
Faktiskajās cenās
2016/2.ceturksnis 2016/3.ceturksnis 2016/4.ceturksnis 2017/1.ceturksnis 2017/2.ceturksnis
Valsts pārvaldes iestāžu galapatēriņa izdevumi 1 152 416 1 030 669 1 297 069 1 070 950 1 263 603
Bruto kapitāla veidošana 1 158 146 1 301 943 1 538 259 934 952 1 415 223
..bruto pamatkapitāla veidošana 1 036 756 1 280 727 1 419 653 901 570 1 278 006
..krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegāde (atskaitot realizāciju) 121 390 21 216 118 606 33 382 137 217
Preču un pakalpojumu eksports 3 668 669 3 858 807 3 997 020 3 802 322 3 899 224
Preču un pakalpojumu imports (mīnus) 3 636 830 3 751 122 3 992 891 3 792 568 4 071 547
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Metadati