Iekšzemes kopprodukta izlietojums, faktiskajās cenās (tūkst. EUR)

IK10_07. Iekšzemes kopprodukta izlietojums pa ceturkšņiem (tūkst. euro) - Rādītāji, Sezonāli neizlīdzināti/ izlīdzināti, Vērtības un Gads/ Ceturksnis
Sezonāli neizlīdzināti
Faktiskajās cenās
2016/3.ceturksnis 2016/4.ceturksnis 2017/1.ceturksnis 2017/2.ceturksnis 2017/3.ceturksnis
Valsts pārvaldes iestāžu galapatēriņa izdevumi 1 033 099 1 299 501 1 083 522 1 276 175 1 115 763
Bruto kapitāla veidošana 1 299 513 1 535 827 922 380 1 402 651 1 818 580
..bruto pamatkapitāla veidošana 1 280 727 1 419 653 901 570 1 278 006 1 563 145
..krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegāde (atskaitot realizāciju) 18 786 116 174 20 810 124 645 255 435
Preču un pakalpojumu eksports 3 858 807 3 997 020 3 802 322 3 899 224 4 141 262
Preču un pakalpojumu imports (mīnus) 3 751 122 3 992 891 3 792 568 4 071 547 4 398 273
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Metadati