Iekšzemes kopprodukta izlietojums, faktiskajās cenās (tūkst. EUR)

IK10_07. Iekšzemes kopprodukta izlietojums pa ceturkšņiem (tūkst. euro) - Rādītāji, Sezonāli neizlīdzināti/ izlīdzināti, Vērtības un Gads/ Ceturksnis
Sezonāli neizlīdzināti
Faktiskajās cenās
2017/1.ceturksnis 2017/2.ceturksnis 2017/3.ceturksnis 2017/4.ceturksnis 2018/1.ceturksnis
Valsts pārvaldes iestāžu galapatēriņa izdevumi 1 098 491 1 272 309 1 118 600 1 381 673 1 151 339
Bruto kapitāla veidošana 932 671 1 425 262 1 829 251 1 578 646 1 089 040
..bruto pamatkapitāla veidošana 901 570 1 278 757 1 564 416 1 606 390 1 103 106
..krājumu pārmaiņas un vērtslietu iegāde (atskaitot realizāciju) 31 101 146 505 264 835 -27 744 -14 066
Preču un pakalpojumu eksports 3 802 322 3 899 224 4 141 262 4 396 489 4 001 070
Preču un pakalpojumu imports (mīnus) 3 792 568 4 071 547 4 398 273 4 333 852 4 023 272
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Metadati