Iekšzemes kopprodukta indeksi, 2010.gada salīdzināmajās cenās

IK10_03. Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem, 2010.g. salīdzināmajās cenās - Gads/ Ceturksnis, Rādītāji un Vērtības
sezonāli neizlīdzināti sezonāli izlīdzināti
% pret iepriekšējo periodu % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu % pret iepriekšējo periodu % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
2015/2.ceturksnis 113,2 102,8 101,1 103,0
2015/3.ceturksnis 104,9 103,5 100,9 103,3
2015/4.ceturksnis 102,4 102,7 99,6 102,3
2016/1.ceturksnis 84,3 102,4 99,9 101,4
2016/2.ceturksnis 113,0 102,3 100,6 100,9
2016/3.ceturksnis 103,0 100,5 100,5 100,6
2016/4.ceturksnis 104,6 102,6 101,3 102,3
2017/1.ceturksnis 85,4 104,0 101,7 104,1
2017/2.ceturksnis 113,1 104,0 101,2 104,8
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Metadati