Iekšzemes kopprodukta indeksi, 2010.gada salīdzināmajās cenās

IK10_03. Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem, 2010.g. salīdzināmajās cenās - Gads/ Ceturksnis, Rādītāji un Vērtības
sezonāli neizlīdzināti sezonāli izlīdzināti
% pret iepriekšējo periodu % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu % pret iepriekšējo periodu % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
2014/4.ceturksnis 103.2 101.7 100.5 101.8
2015/1.ceturksnis 84.4 101.8 100.9 101.9
2015/2.ceturksnis 113.2 102.8 101.1 103.0
2015/3.ceturksnis 104.9 103.5 100.8 103.3
2015/4.ceturksnis 102.4 102.7 99.5 102.3
2016/1.ceturksnis 84.3 102.4 100.2 101.5
2016/2.ceturksnis 113.0 102.3 100.6 101.0
2016/3.ceturksnis 103.0 100.5 100.3 100.5
2016/4.ceturksnis 104.6 102.6 101.1 102.2
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Metadati