Iekšzemes kopprodukta indeksi, 2010.gada salīdzināmajās cenās

IK10_03. Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem, 2010.g. salīdzināmajās cenās - Gads/ Ceturksnis, Rādītāji un Vērtības
sezonāli neizlīdzināti sezonāli izlīdzināti
% pret iepriekšējo periodu % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu % pret iepriekšējo periodu % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
2016/1.ceturksnis 84.4 102.6 100.0 101.6
2016/2.ceturksnis 113.7 102.7 100.7 101.3
2016/3.ceturksnis 102.9 100.7 100.3 100.6
2016/4.ceturksnis 104.2 103.0 101.7 102.7
2017/1.ceturksnis 85.4 104.1 101.4 104.1
2017/2.ceturksnis 113.6 104.0 101.4 104.9
2017/3.ceturksnis 104.7 105.8 101.6 106.2
2017/4.ceturksnis 102.6 104.2 100.4 104.8
2018/1.ceturksnis 85.3 104.2 101.6 105.1
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Metadati