Iekšzemes kopprodukta indeksi, 2010.gada salīdzināmajās cenās

IK10_03. Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem, 2010.g. salīdzināmajās cenās - Gads/ Ceturksnis, Rādītāji un Vērtības
sezonāli neizlīdzināti sezonāli izlīdzināti
% pret iepriekšējo periodu % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu % pret iepriekšējo periodu % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
2015/3.ceturksnis 105.0 103.6 100.9 103.5
2015/4.ceturksnis 101.9 102.6 99.5 102.3
2016/1.ceturksnis 84.3 102.4 100.1 101.4
2016/2.ceturksnis 113.7 102.6 100.8 101.2
2016/3.ceturksnis 102.9 100.5 100.2 100.5
2016/4.ceturksnis 104.2 102.8 101.4 102.5
2017/1.ceturksnis 85.3 104.0 101.7 104.2
2017/2.ceturksnis 113.7 104.0 101.4 104.8
2017/3.ceturksnis 104.7 105.8 101.5 106.2
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Metadati