Iekšzemes kopprodukta indeksi, 2010.gada salīdzināmajās cenās

IK10_03. Iekšzemes kopprodukta indeksi no ražošanas aspekta pa ceturkšņiem, 2010.g. salīdzināmajās cenās - Gads/ Ceturksnis, Rādītāji un Vērtības
sezonāli neizlīdzināti sezonāli izlīdzināti
% pret iepriekšējo periodu % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu % pret iepriekšējo periodu % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu
2014/3.ceturksnis 104.2 102.1 100.4 101.9
2014/4.ceturksnis 103.2 101.7 100.6 101.9
2015/1.ceturksnis 84.6 101.8 101.0 102.0
2015/2.ceturksnis 113.1 102.8 101.0 103.0
2015/3.ceturksnis 104.8 103.5 100.7 103.3
2015/4.ceturksnis 102.4 102.7 99.6 102.3
2016/1.ceturksnis 84.1 102.1 99.9 101.2
2016/2.ceturksnis 113.0 102.0 100.6 100.8
2016/3.ceturksnis 103.0 100.3 100.2 100.3
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
Metadati