Iedzīvotāju skaits, kuri regulāri lieto datoru/internetu, % no iedzīvotāju kopskaita attiecīgajā vecuma grupā

ITMG04. Iedzīvotāji, kuri lieto datoru/ internetu gada sākumā (% no iedzīvotāju kopskaita attiecīgajā grupā) - Gads, Iedzīvotāju grupa, Lietošanas biežums un Dators, internets
PAVISAM
Vispār ir lietojuši Lieto regulāri: (vismaz reizi nedēļā)
Datoru Internetu Datoru Internetu
2012 76.5 75.8 70.4 70.3
2013 78.3 77.9 71.1 71.2
2014 79.6 79.4 71.7 71.8
2015 81.7 81.8 71.0 74.9
2016 ... 82.6 ... 77.0
2017 84.1 84.2 76.2 78.5
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi