Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, EUR)

IIG01. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, euro) - Rādītāji un Gads
2013 2014 2015 2016 2017
Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa bruto 716 765 818 859 926
Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto 516 560 603 631 676
.sabiedriskajā sektorā bruto 766 812 853 885 948
.sabiedriskajā sektorā neto 542 584 619 639 680
.privātajā sektorā bruto 689 741 799 845 915
.privātajā sektorā neto 501 548 594 627 673
Sociālās nodrošināšanas iestāžu uzskaitē esošo pensionāru vecuma pensiju vidējais apmērs 259 266 273 280 289
Viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtība 253 ... ... ... ...
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
No 2014. gada iztikas minimuma aprēķins ir pārtraukts.