Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, EUR)

IIG01. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, euro) - Rādītāji un Gads
2012 2013 2014 2015 2016
Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa bruto 685 716 765 818 859
Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa neto 488 516 560 603 631
.sabiedriskajā sektorā bruto 731 766 812 853 885
.sabiedriskajā sektorā neto 514 542 584 619 639
.privātajā sektorā bruto 658 689 741 799 845
.privātajā sektorā neto 474 501 548 594 627
Sociālās nodrošināšanas iestāžu uzskaitē esošo pensionāru vecuma pensiju vidējais apmērs 257 259 266 273 280
Viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtība 250 253 ... ... ...
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi
No 2014. gada iztikas minimuma aprēķins ir pārtraukts.