Galveno lauksaimniecības kultūru vidējā ražība (cnt/ha)

LAG0020. Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība - Kultūras, Rādītājs un Gads
Vidējā ražība, cnt no 1 ha
2014 2015 2016 2017 2018
Graudaugi 34.0 44.9 37.8 38.3 ...
..ziemāji 32.1 53.5 46.8 49.9 ...
...ziemas kvieši 32.0 55.3 48.0 51.5 47.2
...rudzi 35.4 42.7 38.8 38.1 41.4
...ziemas mieži 26.4 51.8 48.5 55.9 47.0
..vasarāji 34.9 41.4 27.7 24.9 ...
...vasaras kvieši 39.5 40.9 31.3 30.9 ...
...vasaras mieži 35.2 38.2 29.1 28.5 ...
Pākšaugi 28.0 32.9 30.0 29.7 ...
Lopbarības saknes 193.0 340.0 159.0 250.0 ...
Kartupeļi 189.0 201.0 211.0 180.0 ...
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi