Galveno lauksaimniecības kultūru vidējā ražība (cnt/ha)

LAG004. Galveno lauksaimniecības kultūru ražība (centneros no 1 hektāra) - Gads un Kultūras
Graudi Rapsis Kartupeļi Dārzeņi Linu stiebriņi Linsēklas
2013 33.4 23.1 182 148 26.8 12.3
2014 34.0 18.5 189 217 40.0 14.1
2015 44.9 32.9 201 225 29.0 12.9
Metadati Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi