Galveno lauksaimniecības kultūru sējumu platība (tūkst. ha)

LAG0020. Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība - Kultūras, Rādītājs un Gads
Sējumu platība, tūkst. ha
2012 2013 2014 2015 2016
Sējumu kopplatība 1 122.1 1 146.5 1 150.5 1 168.8 1 233.9
Graudaugi 574.6 583.9 655.2 672.4 716.0
..ziemāji 311.0 300.0 210.5 338.9 377.5
..vasarāji 263.6 283.9 444.7 333.5 338.5
Pākšaugi 4.6 7.0 11.9 31.6 41.8
Tehniskās kultūras (bez cukurbietēm) 120.1 130.7 102.6 91.0 105.3
Kartupeļi 28.2 27.3 26.8 24.8 23.3
Lopbarības-zaļbarības kultūras 382.6 384.8 341.4 338.5 334.5
Zaļmēslojuma kultūras 0.5 1.3 1.1 1.1 1.9
Nektāraugi 2.8 2.7 3.1 1.1 2.8
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi