Galveno lauksaimniecības kultūru sējumu platība (tūkst. ha)

LAG0020. Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība - Kultūras, Rādītājs un Gads
Sējumu platība, tūkst. ha
2014 2015 2016 2017 2018
Sējumu kopplatība 1 150.5 1 168.8 1 233.9 1 214.3 ...
Graudaugi 655.2 672.4 716.0 703.5 ...
..ziemāji 210.5 338.9 377.5 375.5 ...
..vasarāji 444.7 333.5 338.5 328.0 ...
Pākšaugi 11.9 31.6 41.8 57.4 ...
Tehniskās kultūras (bez cukurbietēm) 102.6 91.0 105.3 122.4 ...
Kartupeļi 26.8 24.8 23.3 22.7 22.7
Lopbarības-zaļbarības kultūras 341.4 338.5 334.5 297.6 ...
Zaļmēslojuma kultūras 1.1 1.1 1.9 0.6 ...
Nektāraugi 3.1 1.1 2.8 1.9 ...
Metadati
Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi